top of page

De syv dødssynder

De syv dødssynder 

- synd før og nu 

Hvad er synd? Hvordan så man på synd før i tiden i kristendommen, og hvordan ser det ud med synd i dag? 

Eleverne skal arbejde med synds-begrebet, og hvad der kendetegner det. De skal læse om den historiske baggrund for de syv dødssynder. En billedquiz skal gøre eleverne fortrolige med hver enkelt af de syv dødssynder og placere dødssynderne i nutiden. 

Ved en fotoopgave skal eleverne selv omsætte de syv dødssynder til situationer fra deres egen livsverden. 

Elever ser en videooptagelse med en præst i kirken, som fortæller om Folkekirkens syn på synd i nutiden samt de ritualer og praksisser, der knytter sig til begrebet synd i Folkekirken. 

Undervejs diskuteres de syv dødssynders relevans i nutiden, og eleverne skal forsøge at formulere et modsvar til de syv dødssynder. 

 

Projektet indeholder: 

  • Undervisningsvejledning

  • Klassesæt af postkort

  • Elevartikler

  • PowerPoint 

  

De_syv_dødssynder

Maleri: Hieronymus Bosch

Målgruppe: 7. til 10. klasse
Fag: Kristendom 
Tidsforbrug: 6 lektioner 

bottom of page