top of page

Jesus på slottet ! KUN Kolding   

Onsdag den 21. og torsdag den 22. maj 2025

Traditionen tro indbydes 3. klasserne til at deltage i en fornøjelig dag på Koldinghus, hvor eleverne oplever nogle af de væsentligste bibelske personer.    

Forløbet er inddelt i tre faser:  

 • Forberedelse på skolen  

 • Besøg i den lokale kirke

 • Fortællinger på Koldinghus    

 

Vær med, når Koldinghus bliver Jerusalem for en dag!

De gamle røde mure er den perfekte ramme for at lave bibelfortællinger

og rollespil over, hvad der skete på Jesus' tid.

Eleverne vil møde følgende bibelske personer:

Jesus og ypperstepræsten Kajfas

Maria - Jesu moder fortæller om Gabriel, fødslen og om Jesus, da han kun var 12 år

Johannes Døberen fortæller sin historie fra fangekælderen - bevogtet af romerske soldater

Simon Peter fortæller, hvordan han fulgte Jesus i tykt og tyndt (og var lidt en kryster)

Martha fortæller videre af Jesu' historier - hun kan nemlig både lave mad og lytte til historier

Pontius Pilatus fortæller, om dengang han måtte give dommen om korsfæstelse af Jesus.

Derudover er der liv og glade dage i byen, og en hel flok af præster og frivillige står klar til at give eleverne en oplevelse på det gamle slot.

Vi glæder os til igen at byde velkommen på Koldinghus!

Tilmeldte lærere modtager undervisningsoplæg - bestående af:

 • Power Point med intro til de bibelske personer

 • Historier til højtlæsning og dramatisering

 • Tekst og noder til de to vers, som skal synges på Koldinghus

 • Tilbud om besøg i den lokale kirke, hvor sangene kan læres/synges.

 • Fag: Kristendomskundskab

 • Målgruppe: Kun 3. klasse

 • Tidsforbrug: 6-10 lektioner

 • Kirkebesøg

 • Tilmelding: Først til mølle!
  Senest 1. november 2024 

Koldinghus.scan3.600opl.kontrast.jpg

Fotos: Sarah Lund

Tegning: Solveig Kock

OBS - de fire bøger sendes kun til skoler, der ikke i forvejen har modtaget materialet ved tidligere tilmelding. Vi opfordrer til at materialet lægges på lærer-biblioteket.

bottom of page