top of page

Spor i hverdagen - kristen kulturarv

 

Hvorfor har vi en kirke på vores byskilt?  

Hvorfor er Jellingestenen på vores pas?  

Hvorfor har Dannebrog et kors? 

Hvorfor siger vi ”din Laban”?

Eleverne skal i dette undervisningsforløb undersøge den kristne kulturarv, som de er omgivet af i deres hverdag. Med afsæt i en myldreplakat med illustrationer af talemåder, traditioner, udsmykning, højtider m.m. bliver eleverne bevidste om sporene efter tusind års kristendom i Danmark.  

 

Formålet er at skabe forståelse for, at kristendommen har sat spor i vores samfund og har betydning for den måde, vi lever vores liv på i dag.

Undervisningsforløbet består af PowerPoint-filer og en myldreplakat. I forløbet arbejder eleverne med udgangspunkt i myldreplakaten, der "tømmes for ord" i klassen eller ved et kirkebesøg. 

 

Myldreplakaten danner udgangspunkt for viden om de spor, som kristendommen har sat og er en del af vores hverdag, uden vi er bevidste om det. PowerPoint-filer guider lærerne igennem både forberedelse og undervisningsforløb. Derudover lægger de op til at gå i dybden med den kristne kulturarvs spor som højtider, symboler, talemåder, omsorg, navne m.m. 

Kirkebesøg

Myldreplakaten kan præsenteres i kirken, hvor præsten har en samtale med eleverne om plakaten. Læreren kan også bede præsten om at lave særlige nedslag omkring de enkelte emner. Lav en aftale med præsten om, hvordan myldre-plakaten skal tømmes – generelt eller gennem særlige emner. 

Hele undervisningsforløbet er planlagt til 6-8 lektioner. Forløbet kan deles op i færre lektioner, så kun enkelte områder berøres.  

Materialet indeholder:

  • 4 siders lærervejledning

  • Powerpoint

  • Plakat

 

Myldreplakat: Mette Højgaard Jensen

  • Fag: Kristendom

  • Målgruppe: 4. - 6. klasse

  • Tidsforbrug:  6 - 8 lektioner

  • Kirkebesøg: Muligt

bottom of page