top of page

De andres liv

- Mødet med det gode menneske

Filmen ”De andres Liv” giver et billede af livet bag jerntæppet i et gråt og råddent system med overvågning og mistillid. I det tværfaglige materiale fokuseres på begreberne tillid og mistillid samt forandringen, der kan ske gennem mødet med et andet menneske og en anden verden. 

Den prisbelønnede film “De andres liv” er et fremragende tidsbillede på DDR i 1980’erne og på det samfund med overvågning og mistilid som Østtyskland havde udviklet sig til under Den kolde krig. 

I filmen følger man Gerd Weisler og den forvandling han gennemgår fra tro kammerat til skjult fritænker. 

Det billede af Østtyskland som gengives i “De andres liv” gør historien levende for eleverne. Samtidig tydeliggør filmen det spil af loyalitet mellem mennesker, som for alvor bliver sat under prøve, når sund tillid, frihed og retfærdighed bliver en by i Rusland. 

Begreberne tillid og mistillid er centrale og gennemgående i dette forløb, hvor det er oplagt at trække tråde fra Den kolde krig til Ruslands krig mod Ukraine. 

Projektet er tænkt tværfagligt mellem tysk, historie og kristendomskundskab. Fx kunne klassen arbejde med forforståelsen omkring DDR i historie, se filmen i tysktimerne og arbejde med de to temaer og produktet i kristendomskundskab.  

 

Materialet består af:  

  • Lærervejledning

  • Intro-kort

 

    

  • Fag: Historie, tysk,  kristendomskundskab

  • Målgruppe: 7.-9. klasse

  • Tidsforbrug: 7-12 lektioner 

bottom of page