top of page

Ternet Ninja

Et filosofisk forløb om gode handlinger og forskellen på godt og ondt. 

 

Gennem filmen Ternet Ninja og børnenes egne tanker tages livtag med spørgsmål om gode handlinger, retfærdige handlinger, løgn, gengældelse og selvtægt. 

Med udgangspunkt i Anders Matthesens fortælling om Ternet Ninja, arbejdes der i dette projekt med spørgsmålet om, hvad en god handling er. Er nogle handlinger altid gode? Hvem afgør, om en handling er god? Er retfærdige handlinger også gode handlinger?

I projektet er der fokus på elevernes egne tanker, som får form gennem filosofiske øvelser og samtaler med inspiration fra Ternet Ninja og en række bibelske tekster.

I Ternet Ninja møder vi både hævn, hjælpsomhed og nedladenhed, gode og dårlige handlinger. De mange perspektiver på menneskets handlinger er i fortællingen sat ind i en konkret kontekst, som er genkendelig og vedkommende for mange børn og unge.

Samtidig møder vi også udfordringer og perspektiver på den gode handling gennem flere af Bibelens fortællinger. Disse inddrages i projektet som inspiration til elevernes filosofiske tanker.

Projektet tænkes inden for rammerne af FN’s Verdensmål nr. 16 om retfærdighed.

 

Materialet består af:  

  • Lærervejledning  

 

    

  • Fag: Kristendomskundskab, dansk

  • Målgruppe: 4.-6. klasse

  • Tidsforbrug: 8 lektioner + film 

bottom of page