top of page

Rent eller urent?

- om renhed og hellighed i religioner 

 

Begreber som renhed og hellighed kan virke fjerne og uforståelige i en verden, hvor religion ikke fylder særlig meget i det offentlige rum. Inden for religionerne findes der forskellige syn på renhed, ligesom det hellige kan tolkes på mange måder. I det daglige forbinder vi renhed med hygiejne, hvor det at børste tænder, gå i bad og vaske hænder er almindelige rutiner.  

I religioner får renhed en anden karakter, der ikke nødvendigvis handler om synligt snavs, men derimod om det man kan kalde kultisk renhed. Det religiøse menneske forholder sig både til det hellige og det profane eller verdslige, hvor urenhed kan forekomme. Derfor findes der renselsesritualer, som skal fjerne urenheden fra krop og sjæl. Derudover er der også forskellige madvarer, som anses for rene eller urene. 

Eleverne skal med udgangspunkt i de to begrebspar rent/urent og helligt/profant arbejde med forskellige fænomener i religionerne: helligdomme, renselsesritualer og spiseregler. Forløbet rundes af med udblik til aktuelle eksempler på renhed og urenhed i et samfundsperspektiv. Hvad anser vi fx for urent i dag? 

I dette projekt er der fokus på de fem store verdensreligioner, hvor renhed og hellighed har forskellige udtryk og forskrifter: hinduisme, buddhisme, jødedom, kristendom og islam. 

 

Forløbet er tilrettelagt over seks lektioner med følgende temaer:

Rent/urent  

Helligt/profant 

Helligdomme  

Renselsesritualer 

Spiseregler  

Rent/urent i samtidsperspektiv 

Materialet består af:

  • Lærervejledning

  • Elevhæfter

  • Fag: Kristendomskundskab

  • Målgruppe: 7.-9. klasse

  • Tidsforbrug: 6 lektioner

  • Kirkebesøg: Muligt

Foto: Juan Villalobos

bottom of page