top of page
tro-møder-tro_Haderslev_500px.png

Tro møder tro - Kun Haderslev

 

Tro møder tro er et tilbud om besøg af en muslimsk og kristen gæstelærer. Teamet fortæller og samtaler om det, vi tror på det, det, vi er fælles om, og det, der adskiller. Formålet med projektet er at fremme gensidigt kendskab, forståelse og respekt. Respekt bygger ikke på, at mennesker er ens, men at vi kender til det, der betyder noget hos hinanden. Teamet giver i praksis eleverne et forbillede på, hvordan religiøse mennesker kan tale og leve sammen, selvom de ikke er enige om vigtige livsspørgsmål.  

 

Gæstelærerne giver et oplæg, og derefter er der samtale med eleverne. Tidsrammen er en dobbeltlektion.  

 

Læreren kan vælge mellem to temaer: Tro i hverdag og fest eller Troens hovedpunkter.
 

Tro i hverdag og fest: Tro og kultur, fredagsbøn og gudstjeneste, tro i hverdagen  

Troens hovedpunkter: Gud og Allah/ Jesus og Mohammed/ Koranen og Bibelen/ Mennesket i verden  

Formålet med gæstelærerbesøget er, at eleverne får viden om hovedtræk i verdensreligioner og livsopfattelser, og at de kan reflektere over centrale grundbegreber og værdier inden for religionerne.       

  • Fag: Kristendomskundskab/religion  

  • Målgruppe: 4.-10. klasse

  • Tidsforbrug: Dobbeltlektion

  • Tilmelding: Løbende   

Foto: Finn Dall

bottom of page