top of page

Hvad laver præsten?

 

Ja, hvad laver præsten egentligt? Og hvad laver præsten, når han ikke står i kirken med kjole på?
Dette lille undervisningsforløb sætter fokus på præstens alsidige job, der rummer livets yderpunkter fra vugge til krukke - eller grav.  

Hvad_laver_prae¦sten_kontor_600px.png

Forløbet består af et besøg i den lokale kirke, hvor eleverne kan se, hvordan kirken er indrettet og høre om de arbejdsopgaver, der knytter sig til døbefont, alter og prædikestol.  

 

Præsten fortæller også om de to sakramenter: dåb og nadver.

Hvad_laver_praesten_300px.png

Materialet består af:  

  • Lærervejledning og opgavehæfte til eleverne.  

  • Det lille elevhæfte fungerer som en slags fagbog, og svarene til bogen får de ved besøget i den lokale kirke.
    Målet med projektet er, at eleverne får viden om præstens job, kendskab til kirkerummets indretning og brug samt viden om ritualer og tro i kristendommen. 

  • Fag: Dansk, billedkunst og kristendomskundskab

  • Tidsforbrug: 2-5 lektioner

  • Målgruppe: 1.-3.klasse

  • Kirkebesøg 

Illustrationer: Birgitte Ahlmann

bottom of page