top of page

På rejse med Grundtvig

Få har som N.F.S. Grundtvig præget det danske samfunds forståelse af demokrati, skole og kirke. Grundtvig var af den opfattelse, at fællesskaber etableres og styrkes i skolen, i kirken og i samfundet. Han mente, at det folkelige knytter sig til vigtige samfundsinstanser som folkekirken, Folketinget og folkeskolen. Alle tre organisationer har forstavelsen ‘folke’, hvilket understreger en vigtig pointe i Grundtvigs menneske- og samfundsanskuelser: Det folkelige er det, som binder os sammen trods vores forskelligheder. 

I projektet møder eleverne Grundtvig gennem en tegneserie, hvor to børn finder en ældre mand på en bænk foran Aarhus Domkirke. Undervejs går det op for børnene, at manden er den præst og salmedigter, som kaldes Grundtvig. Sammen med børnene besøger Grundtvig tre steder, hvor han i sit liv har sat aftryk, og hvor han også i dag har sat sine spor. Ved hjælp af medfølgende dialogkort samles der op på tegneseriens indhold.  
 
Et gennemgående element i projektet er at understøtte elevernes historiske bevidsthed.

 

Materialet består af:

  • Lærervejledning

  • Tegneserier "På rejse med Grundtvig"

  • Kuffert med salmebog, stemmeseddel, snor og fortælling

  • 7 sæt dialog-kort

  • Adgang til hjemmeside

Illustration: Jan Solheim

  • Fag: Dansk kristendomskundskab

  • Målgruppe: 5. - 6. klasse

  • Tidsforbrug: 7-8 lektioner   

KOLDING - skriv til SKiK

bottom of page