top of page

Djævelens Lærling

Eleverne skal i dette projekt arbejde med begreberne godt og ondt. Det sker med afsæt i Kenneth Bøgh Andersens roman Djævlens Lærling, hvor den hjertensgode dreng Filip Engel ved en fejl bliver udset til at være djævelens efterfølger og derfor ender i helvede. Undervejs i romanen udfordres både Filip og djævelens syn på godt og ondt.

 

Forskellige typer ondskab

I projektet er det målet, at eleverne også udfordres, så deres syn på godt og ondt nuanceres. Dette sker gennem uddrag fra Djævelens Lærling, en række bibelske tekster, filosofiske øvelser, dilemmaspil samt et tematisk arbejde med afsæt i fire typer af ondskab:

  • Gøre ondt ved ikke at gribe ind

  • Blive lokket til at gøre noget ondt

  • Lokke andre til at gøre noget ondt

  • Gøre ondt for egen vindings skyld

Materialet indeholder: 

  • Lærervejledning

  • Elevmapper

  • Spillekort

  • 1 sæt ondskabskort

 

  • Fag: Kristendomskundskab, dansk, historie  

  • Målgruppe: 5.-7. klasse

  • Tidsforbrug: 8 – 10 lektioner  

Dj.L.png

Illustration: Els Cools

bottom of page