top of page
Jesus-på-slottet-Haderslev-3_blur.png

Jesus på slottet er et rollespil, som arrangeres i samarbejde mellem
Gram Slot og præster og frivillige fra provstiets kirker.  

 

I spillet møder eleverne forskellige bibelske personer fra Det Nye Testamente.  

 

Spillet foregår på onsdag og torsdag den 29.-30. maj 2024 på Gram Slot  

Dato onsdag den 29. maj 2024 – max. 6 klasser pr. runde

  • Kl. 9.15-10.45

  • Kl. 11.00-12.30

Dato torsdag den 30. maj 2024 – max. 6 klasser pr. runde  

  • Kl. 9.15-10.45  

  • Kl. 11.00-12.30   

Fase 1  

Skolen fortæller eleverne om de bibelske personer, de senere skal møde. Desuden skal de lære 2 salmer og fremstille lovrulle med de 10 bud. Man kan enten fremstille 1 per klasse/ eller 1 per elev, det er op til den enkelte klasse.  

 

Fase 2  

Klassen kan besøge den lokale præst i kirken, hvor præsten fortæller om nogle af de bibelske personer. Alternativt besøger præsten klassen på skolen.  

 

Fase 3

Klasserne mødes ved Gram Slot, hvor de møder Jesus, som er på vej til Jerusalem. Eleverne bliver til folkeskaren, der ledsager Jesus med sang og palmegrene. Ved slottet guider en discipel klassen rundt til forskellige bibelske personer, som fortæller deres historie. Til sidst samles alle klasser til fest hos tolderen Zakæus.  

 

Formålet er, at eleverne får viden om centrale bibelske fortællinger.  

  • Fag: Kristendomskundskab, musik og billedkunst  

  • Målgruppe: 3. klasse  

  • Tilmelding: 1. september 2023  

Jesus-på-slottet-Haderslev-2.jpg

Fotos: Michael Bring- Nielsen

JPS_Den-sidste-Nadver.png
bottom of page