Jesus-på-slottet-Haderslev-3_blur.png

Jesus på slottet er et rollespil, som arrangeres i samarbejde mellem
Gram Slot og præster og frivillige fra provstiets kirker.  

 

I spillet møder eleverne forskellige bibelske personer fra Det Nye Testamente.  

 

Spillet foregår på onsdag og torsdag den 18.-19. maj 2022 på Gram Slot  

 

Dato onsdag den 18. maj 2022 – max. 6 klasser pr. runde  

  • Kl.08.45-10.15  

  • Kl.10.30-12.00 - forbeholdt kommunens specialklasser  

  • Kl.12.15-13.45  

 

Dato torsdag den 19. maj 2022 – max. 6 klasser pr. runde  

  • Kl. 9.15  

  • Kl. 11.00  

 

Fase 1  

Skolen fortæller eleverne om de bibelske personer, de senere skal møde. Desuden skal de lære 2 salmer og fremstille lovrulle med de 10 bud. Man kan enten fremstille 1 per klasse/ eller 1 per elev, det er op til den enkelte klasse.  

 

Fase 2  

Klassen kan besøge den lokale præst i kirken, hvor præsten fortæller om nogle af de bibelske personer. Alternativt besøger præsten klassen på skolen.  

 

Fase 3

Klasserne mødes ved Gram Slot, hvor de møder Jesus, som er på vej til Jerusalem. Eleverne bliver til folkeskaren, der ledsager Jesus med sang og palmegrene. Ved slottet guider en discipel klassen rundt til forskellige bibelske personer, som fortæller deres historie. Til sidst samles alle klasser til fest hos tolderen Zakæus.  

 

Formålet er at eleverne får viden om centrale bibelske fortællinger.  

JPS_Den-sidste-Nadver.png
  • Fag: Kristendomskundskab, musik og billedkunst  

  • Målgruppe: 3. klasse  

  • Tilmelding: 1. april 2022  

Jesus-på-slottet-Haderslev-2.jpg
Jesus-på-slottet-Haderslev-4.jpg