Kort og godt om Ingemann – liv og salmer

ing-engelFARVE_PNG_1000px.png

“Kort og godt om Ingemann” er et kort forløb om en af de mest kendte, danske salmedigtere for mellemtrinnet. Det er et oplagt materiale at bruge på en fag-dag og meget gerne i samarbejde med jeres lokale kirke, en musiklærer eller et lokalt plejehjem alt efter tid og ressourcer.  


B.S. Ingemann har bidraget med mere end fyrre salmer til den danske salmebog og nogle af de mest kendte indgår i dette materiale.

 

  • Fag: Kristendomskundskab, musik  

  • Målgruppe: 4. – 6. klasse

  • Tidsforbrug: 4 – 6 lektioner  

  • Tilmelding: Hele året - så længe lager haves

Målet er at gøre eleverne fortrolige med nogle af de danske salmer, der er en vigtig del af vores kulturarv, give dem et indblik i en af vores største bidragere til den danske salmeskat og ikke mindst give dem viden om musikkens funktion i sociale og kulturelle sammenhænge.  

 

Forløbet kan afvikles på forskellige måder, og I kan således benytte det som helt almindelig klasseundervisning, men det vil være oplagt, at det afsluttes med en form for fællessangoplevelse enten i klassen, i kirken, til et forældrearrangement, til morgensang eller på det lokale plejehjem.      

 

Forløbet indeholder følgende:  

  • Baggrundsmateriale til læreren – kort og godt.  

  • Billedkort med baggrundstekst til eleverne til aktiv deltagelse  

  • Power point med billeder til at understøtte oplæsningskortene  

  • Salmer og musikfiler  

  • Sanghæfter