Bogens myter & penslens strøg

– Fantasi, fortolkning og Otto Frello 

 

Få indblik i Otto Frellos finurlige billedverden!

 

Ur-myterne i Bibelen udgør en central del af de faglige mål for kristendom i overbygningen, hvor eleverne også skal arbejde med fortællingers betydning i sprog, kunst og samfund.

 

Med udgangspunkt i tre malerier af Otto Frello bearbejdes de menneskelige grundvilkår og tilværelsesspørgsmål, som de kommer til udtryk i de bibelske myter:

  • Myten om syndefaldet

  • Myten om den store oversvømmelse

  • Myten om tårnet der skulle nå til himlen

I materialet er de tre myter gengivet fra den nyeste oversættelse af Første Mosebog “Begyndelsen og Tænkeren”. De tre malerier af Otto Frello, der bearbejdes i materialet, er Syndefaldet, Regnvejret og Ubyggelig bygning. 

Materialet er udarbejdet af RAMS og SHOKK

  • Fag: Kristendomskundskab, billedkunst, dansk

  • Målgruppe: 7.-9. klasse

  • Tidsforbrug: 6-10 lektioner     

  • Tilmelding: Hele året
    Materiale findes på hjemmesiden

Frello_Ubygeligbygninglille.jpg
Frello_2regnvejretstor.jpg
Frello_3syndefaldetlille.jpg