Mørkebarnet_blur.png

Engle & Dæmoner - om det gode og det onde

 

I en verden fuld af grusomheder kan man stille spørgsmålet:  

Er mennesket godt eller ondt?  

 

Man kan nogle gange få følelsen af, at der inde i os selv findes en kampplads, hvor det gode kæmper mod det onde, og nogle kender måske billedet af englen og djævelen, der sidder på hver sin skulder og kæmper om at overbevise og friste menneskets sind og tanker.  

 

I projektet møder eleverne ”det gode og det onde”. De skal gennem samtaler, bibeltekster, en gammel indianerlegende og en række aktiviteter arbejde både kristendomsfagligt, historisk og almenmenneskeligt med emnet. Cecilie Ekens billedbog ”Mørkebarnet” danner en rød tråd gennem projektet.  

 

Ved det tilhørende kirkebesøg får eleverne mulighed for en samtale med præsten om det gode og det onde i verden og i os selv. Præsten vil fortælle skabelsesberetningen med Adam, Eva og slangen i Paradiset, hvor det onde får plads og Noas Ark, hvor det onde på trods af syndfloden ikke blev afskaffet.  

 

Materialet består af:  

  • Lærervejledning med forløbsbeskrivelse 

  • Et eksemplar af billedbogen ”Mørkebarnet” af Cecilie Eken  

  • Elevtekster  

  • Power-point fil til afvikling af lektioner     

  • Fag: Dansk kristendomskundskab

  • Målgruppe: 4.-6. klasse

  • Tidsforbrug: 9 plus kirkebesøg

  • Tilmelding:  

Mørkebarnet_bog_500px.jpg