Bogens myter og penslens strøg

 - få indblik i Otto Frellos finurlige billedverden. 

Ur-myterne i Bibelen udgør en central del af de faglige mål for kristendom i overbygningen, hvor eleverne også skal arbejde med fortællingers betydning i sprog, kunst og samfund.

 

Med udgangspunkt i tre malerier af Otto Frello bearbejdes de menneskelige grundvilkår og tilværelsesspørgsmål, som de kommer til udtryk i de bibelske myter:

 

  • Myten om syndefaldet

  • Myten om den store oversvømmelse

  • Myten om tårnet der skulle nå til himlen

I materialet er de tre myter gengivet fra den nyeste oversættelse af Første Mosebog “Begyndelsen og Tænkeren”. De tre malerier af Otto Frello, der bearbejdes i materialet, er:
Syndefaldet, Regnvejret og Ubyggelig bygning.

 

Materialet er udarbejdet af RAMS og HASK.

 

 

Målgruppe: 7. –9. klasse

Fag: Kristendom, billedkunst, dansk

Lektioner: 6-10 lektioner

Tilmelding: Via dette link